ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 9-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η εξομολόγηση θα γίνει στον Ιερό Ναό τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Τετάρτη 11/12/2019 :  11-1 μ μ
Πέμπτη 12/12/2919 :   10-12 μ μ
Τρίτη 17/12/2019 :  11-1 μ μ
Σάββατο 21/12/2019 :  5 -7 μ μ
Δευτέρα 23/12/2019 :  11-1 μ μ