Ιερά Εξομολόγηση τον μήνα Ιούνιο

Στον Ιερό Ναό:

Τετάρτη 3 Ιουνίου 7- 9 μ.μ.
Τετάρτη 10 Ιουνίου 7-9 μ.μ.
Σάββατο 20 Ιουνίου 7:15-9 μ.μ.
Σάββατο 27 Ιουνίου 7:15- 9 μ.μ.