Ἱερὲς Ἀκολουθίες 10-14 Ἰουνίου 2024

Ἱερὲς Ἀκολουθίες 10-14 Ἰουνίου 2024
Σὺν Θεῷ
•Δευτέρα 10/6: 8 μ.μ. ὁ Ἑσπερινὸς στὸν Προφήτη Ἐλισσαιο (ἑορτὴ Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ).
•Τρίτη 11/6: 7-9 π.μ. ἡ θ. Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντανάσσης. Ὁ Ἑσπερινὸς στὸν  Ἱ.Ν. Τιμίου Προδρόμου στὶς 7 μ.μ.
•Τετάρτη 12/6: 7-9 π.μ. ἡ θ. Λειτουργία στὸ ἐξωκλήσι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης 8:30 μ.μ -12 π.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως στὸν  Ἱ.Ν.Τιμίου Προδρόμου
•Πέμπτη 13/6: Βραδινὴ θ. Λειτουργία στὸ ἐξωκλήσι τοῦ Προφήτη Ἐλισσαίου ποὺ ἑορτάζει 7 μ.μ. -10 μ.μ.
•Παρασκευὴ 14/6 στὶς 8:00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκληση στὸν Προφήτη Ἐλισσαῖο, στὸ ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου.