Από την τελευταία για φέτος σύναξη μελέτης Αγίας Γραφής . Στον προφήτη Ελισσαιο. Ο Τρισάγιος Θεός είθε να φωτίσει για να κατευθύνει τα έργα και τα λόγια μας σε οδό σωτηρίας!