Έναρξη μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής

πληροφορίες για τη Σχολή στο Κρανίδι στο:+30 697 2240886 κ. Κ. Βενέκας

Στην Ερμιονη στο: 697 2664449 π. Δημήτριος Αμπελάς

Στη Θερμησία στο : 698 4051512 κ. Ιωάννης Νάκης