Στιγμιότυπα από την ενοριακή μας πανηγύρι (28&29 Αυγούστου 2021) από την διήμερη εκδρομή στην Ευρυτανία και στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας (1&2/9/2021) και το κτητορικό μνημόσυνο (5/9/2021)